Bio

Mikołaj Kowalski

Artysta urodzony w 1991 roku w Lublinie, gdzie mieszka i pracuje. Zajmuje się szeroko pojętym malarstwem. W 2010 roku ukończył lubelską Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych, następnie studiował Malarstwo na Wydziale Artystycznym UMCS, w pracowni profesora Jacka Wojciechowskiego. W roku 2014 został nagrodzony wyróżnieniem dziekana za dyplom licencjacki pod tytułem Obraz Przedmiotu, następnie w roku 2016 otrzymał wyróżnienie za dyplom magisterski pod tytułem Farbopłot. Brał udział w dwóch programach rezydencyjnych:  Pieńków Art Residency (Lipinki, Polska, 2016) oraz w Les ateliers des Sœurs Macarons (Nancy, Francja, 2017). Był stypendystą kilku programów stypendialnych: Stypendium Rektora UMCS dla najlepszych studentów, Stypendium Prezydenta Miasta Lublina, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W roku 2016 otrzymał Pierwszą nagrodę Fundacji Marka M. Pieńkowskiego. Rok później zdobył Grand Prix w konkursie Promocje 2017 w Legnicy. W maju 2019 roku na Lubelskiej Gali Kultury otrzymał za działalność artystyczną Nagrodę Okolicznościową. W lutym 2017 roku w Galerii Labirynt odbyła się pierwsza wystawa indywidualna Mikołaja Kowalskiego pod tytułem Nic nadzwyczajnego. W lipcu 2018 roku w Galerii Sztuki Współczesnej w Legnicy prezentowano kolejną indywidualną wystawę pod tytułem Szara codzienność. Obydwu wystawom indywidualnym towarzyszyła publikacja katalogów.

Wystawiał swoje prace na kilkudziesięciu wystawach zbiorowych, między innymi w Galerii Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych na wystawie Miasto (nie)idealne (2013); Galerii Białej na wystawie Młode Forum Sztuki reaktywacja (2014); Muzeum Rzeźby Współczesnej w Orońsku na wystawie 7.Triennale Młodych (2014); Galerii Labirynt na wystawie pokonkursowej (Nie)obecność (2016); Galerii Stowarzyszenia Les ateliers des Sœurs Macarons w Nancy (Francja, 2017); Muzeum Ziemi Przemyskiej na wystawie Visegrad 4 Art, (2017); Galerii Bielskiej BWA na 43. Biennale Malarstwa Bielska Jesień (2017); Galerii Stowarzyszenia Otwarta Pracownia w Krakowie na wystawie Występy Gościnne (2018); Galerii Pieńków w Knoxville na wystawie Two Sides (USA,2018); i innych.

Tekst Agnieszki Cieślak towarzyszący wystawie Nic nadzwyczajnego do pobrania ze strony Galerii Labirynt.

Tekst Małgorzaty Pawlak z katalogu do wystawy Szara codzienność.

Tekst Małgorzaty Pawlak towarzyszący wystawie Zmiana czasu w Galerii Nanazenit.

 

Mikołaj Kowalski

Born in 1991 in Lublin, where he lives and works. Works with painting with the broad sense. In 2010 he graduated from 6-year secondary school of Fine Arts in Lublin, next he studied Painting at the Faculty of Art of UMCS in Lublin in the workshop of Professor Jacek Wojciechowski. In 2014, he received the Dean’s distinction award for the bachelor’s diploma titled Obraz Przedmiotu. In 2016, he received an honourable mention for the master’s diploma titled Farbopłot. He is a laureate of the following scholarship programmes: The Scholarship of the Rector of UMCS for the best students, the Scholarschip of the President of Lublin and Scholarship of Minister of Science and Higher Education. He won the First Award in international competition Pieńków Art Residency of Marek Maria Pieńkowski Foundation in 2016. Next year he claimed Grand Prix at Promcje 2017 competition in Legnica.

He has presented his works at several dozen collective exhibitions, such as Miasto (Nie)idealne in the Gallery of the Society for the Encouragement of Fine Arts in Lublin; Młode Forum Sztuki Reaktywacja, Biała Gallery in Lublin; 7th Trienal of Young Artists in the Museum of Contenporary Sculpture in Orońsko. He was a finalist of the competition (Nie)obecność in Labirynt Gallery in Lublin.

In February 2017 the first individual exhibition of Mikołaj Kowalski titled Nothing extraordinary was organised in Labirynt Gallery in Lublin.