Bio

Mikołaj Kowalski

Portfolio do pobrania

Artysta urodzony w 1991 roku w Lublinie, gdzie mieszka i pracuje. Studiował Malarstwo na Wydziale Artystycznym UMCS w pracowni profesora Jacka Wojciechowskiego. W roku 2014 został nagrodzony wyróżnieniem dziekana za dyplom licencjacki pod tytułem Obraz Przedmiotu, następnie w roku 2016 otrzymał wyróżnienie za dyplom magisterski pod tytułem Farbopłot. Wystawiał swoje prace na kilkudziesięciu wystawach zbiorowych i kilku indywidualnych w kraju i za granicą. Brał udział w dwóch programach rezydencyjnych: Pieńków Art Residency (Lipinki, Polska, 2016) oraz w Les ateliers des Sœurs Macarons (Nancy, Francja, 2017). Był stypendystą kilku programów stypendialnych w tym Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W roku 2016 otrzymał Pierwszą nagrodę Fundacji Marka M. Pieńkowskiego. Rok później zdobył Grand Prix w konkursie Promocje 2017 w Legnicy. W maju 2019 roku na Lubelskiej Gali Kultury otrzymał za działalność artystyczną Nagrodę Okolicznościową. Jest także laureatem Lubelskiej Nagrody Kulturalnej Żurawie w kategorii Obraz (2021). Obecnie jest doktorantem na macierzystej uczelni.

instagram.com/brombatromba

Tekst Agnieszki Cieślak towarzyszący wystawie Nic nadzwyczajnego do pobrania ze strony Galerii Labirynt.

Tekst Małgorzaty Pawlak z katalogu do wystawy Szara codzienność.

Tekst Małgorzaty Pawlak towarzyszący wystawie Zmiana czasu w Galerii Nanazenit.

 

Mikołaj Kowalski

Download portfolio

Artist born in 1991 in Lublin, where he lives and works. He studied Painting at the Faculty of Arts of the Maria Curie-Skłodowska University in the studio of professor Jacek Wojciechowski. In 2014, he was awarded the Dean’s distinction for his bachelor’s diploma entitled Image of the Object, then in 2016 he gained a distinction for his master’s diploma titled Farbopłot. He exhibited his works at several dozen collective and several individual exhibitions in Poland and abroad. He participated in two residency programs: Pieńków Art Residency (Lipinki, Poland, 2016) and Les ateliers des Sœurs Macarons (Nancy, France, 2017). He was a scholarship holder of several scholarship programs, including the Scholarship of the Minister of Science and Higher Education. In 2016, he received the First Prize of the Marek M. Pieńkowski Foundation. A year later, he won the Grand Prix in the 2017 Promotions competition in Legnica. In May 2019, at the Lublin Cultural Gala, he received the Occasional Award for his artistic activity. He is also a laureate of the Lublin Cultural Award Żurawie in the Image category (2021). He is currently a PhD student at his alma mater.

instagram.com/brombatromba

A text by Agnieszka Cieślak for the exhibition Nothing Extraordinary in Labirynt Gallery.